fbpx

Pleasende manager versus manager met stevig persoonlijk leiderschap

leiderschap

Paardvriendelijk versus Pleasende manager
Paardgericht versus Natuurlijke manager

Paarden zijn altijd al een rode draad geweest in mijn leven. Vanaf mijn 4de jaar heb ik op een manege gereden en vanaf mijn 13de heb ik zelf paarden gehad. Door de jaren heen zijn er veel nieuwe inzichten geweest over paarden en hoe we paarden houden, zowel bij mij als in de gehele paardenwereld. En natuurlijk zijn er verschillende stromingen. En toch heeft ieder paard op zijn eigen manier leiding of kaders nodig.

Net als bij leiderschap waar ook verschillende stromingen zijn en steeds nieuwe inzichten. Vanuit mijn jarenlange ondernemerschap heb ik de verschillende leiderschapsstijlen kunnen zien en ervaren. Mijn visie vanuit het natuurlijk leiderschap met de paarden hebben mij geleerd dat leidinggeven vanuit een stevig persoonlijk leiderschap het makkelijkste werkt.

Laatst las ik een artikel over paard vriendelijk en paard gericht trainen, Hoe eenvoudig is de link te leggen tussen de omgang met paarden en bouwen aan een team.

Wat is paardvriendelijkheid?

Paardvriendelijkheid heeft te maken met de manier waarop je je paard benaderd. Hoe reageer je op je paard wanneer je iets van hem gedaan wil krijgen? Paardvriendelijkheid is eerder reactief dan proactief. Stel je voor; je paard is ongeduldig en staat de schrapen op de poetsplaats. (de plek waar je het paard kan borstelen) Dat is voor jou lastig, want je wil hem graag even uitgebreid borstelen en dat gaat makkelijker als hij stil staat. Dus haal je een kruiwagen hooi en zet je die voor zijn neus. Terwijl hij eet, staat hij mooi stil en kan jij lekker borstelen. Jouw probleem is op de korte termijn zo heel ‘paard vriendelijk’ opgelost.

Hoe werkt dat bij mensen?

Je hoort als manager dat 1 teamlid standaard te laat komt. Als je het lastig vindt om te confronteren kan je tegen degene die de te laat komende collega verklikt heeft zeggen dat hij dat tegen de betreffende collega moet zeggen.
Beter is als het team makkelijk feedback aan elkaar kan geven en elkaar verantwoordelijk kunnen houden voor de gestelde doelen en waarden.

Wat is paardgericht?

Bij een paard gerichte benadering zet je geen kruiwagen hooi neer om het stil te laten staan. Maar leer je het paard te dealen met zijn ongemak. Hij kan beter leren geduld te hebben.

Stress en frustratie worden altijd als iets negatiefs gezien. Maar dat is niet het geval. Stress wordt vaak gerelateerd aan forceren. In het huidige tijdperk waarin we als mens vaak worden blootgesteld aan chronische stress en waar paarden en mensen lijden aan ‘learned helplessness’, (aangeleerde hulpeloosheid, zie ander blog) vinden we het moeilijk om stress als iets positiefs te zien. Chronische stress moet je altijd zien te vermijden, maar een beetje stress is nodig tijdens het leren. Het maakt het paard alert en attent. Met comfort kweek je nu eenmaal geen progressie.

Hoe werkt dat bij mensen?

Als mensen gestimuleerd worden zelf na te denken en oplossingen te bedenken is de kans groot dat veel problemen al opgelost zijn voordat het een probleem wordt. Belangrijk daarbij is dat de leidinggevenden altijd eigen initiatief en pro-activiteit steunen en aanmoedigen. Soms moet iedereen daarvoor uit de comfort-zone. Maar net als bij paarden is er in de comfort-zone weinig groei.

Is er binnen jullie team geroddel, het gevoel dat sommige de kantjes er vanaf lopen, irritaties, slechte communicatie? Laten we dan een strategisch gesprek inplannen zodat ik je handvatten kan geven om weer meer flow in je team te brengen. Natuurlijk geheel vrijblijvend.