fbpx

DISC: Team- en gedragsanalyse

Verbeter communicatie en samenwerking door begrip van persoonlijkheden

Goede, prettig functionerende teams hebben de zaken op orde. Eén van die zaken is begrip van elkaars kwaliteiten, uitdagingen, gedrag en communicatie. Kortom: persoonlijkheden van het individu worden gezien en gerespecteerd. Met DISC analyseren we die zaken op individueel- en teamniveau. Wetenschappelijk onderbouwd, door meer dan 50 miljoen mensen gebruikt en toch zo eenvoudig.

Je team in kwadranten

DISC is een eenvoudige en waardevolle methode om teamleden in te delen. Daarbij geldt geen score die beoordeelt op goed of fout, dus alle kwadranten zijn belangrijk. Het geeft teams, managers en individuen simpelweg houvast bij het begrip van ieders voorkeursstijl. DISC is een uitgebreide test dat inzicht geeft in communicatie, actie en gedrag.

Wat levert DISC me op?

Met DISC krijgen we inzicht in de communicatiestijlen, acties en gedrag binnen teams. Handig als je wil dat je team (beter) samenwerkt en presteert. Ieder lid, en ook het team als geheel, wordt in de test getoetst op voorkeursstijlen. Dat geeft houvast bij begrip van de eigen stijl en andermans stijl. Dat maakt fatsoenlijke communicatie tussen collega's mogelijk. Vanuit een DISC-analyse zie je dus ook dat:

  • Communicatie beter en soepeler verloopt tussen teamleden
  • Conflicten constructiever worden
  • Samenwerking effectiever wordt en de output dus verhoogd wordt
  • Zelfreflectie bij teamleden ontstaat

Elkaar kennen en wederzijds begrip is van cruciaal belang in teams. Een goed functionerend team voldoet aan 5 ingrediënten. DISC is een prettige en veilige, oordeelvrije aanzet tot het verbeteren van je teamprestatie en –plezier.

Hoe Leaders helpt bij gedragsanalyse

Leaders heeft opgeleide DISC-specialisten. Elk individu binnen jouw organisatie maakt daarbij zijn eigen DISC-profiel. Daaraan is een coachgesprek van 1,5 gekoppeld waarmee we direct een verdiepingsslag toepassen op de analyse. Je kan er ook voor kiezen om een uitgebreide teamanalyse uit te laten voeren, waarbij we gebruik maken van een aanvullend uitgebreid rapport dat we in een dagdeel bespreken.

Een team- en gedragsanalyse start bij 347,-.